Philip Morris International Inc (PM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,15 1,15 1,00 1,14 1,22
Rotacja należności 6,68 7,97 7,63 8,02 8,31
Rotacja zobowiązań 2,80 3,01 3,44 4,57 5,20
Rotacja kapitału pracującego 15,29 17,73 13,16

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 316,47 317,33 365,84 320,63 298,70
Cykl należności dni 54,65 45,79 47,84 45,52 43,91
Cykl zobowiązań dni 130,48 121,22 106,04 79,82 70,16

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,73 5,09 4,51 4,49 4,11
Rotacja aktywów razem 0,51 0,76 0,64 0,70 0,74