Philip Morris International Inc (PM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 207 000 4 496 000 7 280 000 6 861 000 6 593 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 770 000 561 000 860 000 701 000 481 000
Należności w tys. USD 4 756 000 3 940 000 3 761 000 3 717 000 3 564 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 336 000 19 255 000 19 615 000 18 833 000 17 191 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,36 0,47 0,61 0,60 0,62

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 207 000K + $1 770 000K + $4 756 000K) ÷ $27 336 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Philip Morris International Inc
PM
0,36
Altria Group Inc.
MO
0,70
Booking Holdings Inc
BKNG
1,86
Vector Group Ltd
VGR
2,28