Plexus Corp. (PLXS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 256 233 274 805 270 172 385 807 223 761
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 191 990 200 173 168 377 145 718 122 815
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 812 670 2 006 190 1 128 700 1 003 520 865 503
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,24 0,39 0,53 0,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($256 233K + $191 990K) ÷ $1 812 670K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023