Plexus Corp. (PLXS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 274 805 540 344 385 807 223 761 297 269
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 200 173 336 754 145 718 122 815 30 302
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 006 190 2 257 410 1 003 520 865 503 737 673
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,39 0,53 0,40 0,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($274 805K + $200 173K) ÷ $2 006 190K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022