Plexus Corp. (PLXS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 672 220 2 816 120 1 930 890 1 779 160 1 538 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 812 670 2 006 190 1 128 700 1 003 520 865 503
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 1,40 1,71 1,77 1,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 672 220K ÷ $1 812 670K
= 1,47


Analiza porównawcza

2023