Plexus Corp. (PLXS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 210 300 3 811 370 3 368 860 3 390 390 3 164 430
Property, plant and equipment w tys. USD 492 036 444 705 395 094 383 661 384 224
Rotacja aktywów trwałych 8,56 8,57 8,53 8,84 8,24

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 210 300K ÷ $492 036K
= 8,56


Analiza porównawcza

2023