Plexus Corp. (PLXS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 464 140 3 045 570 3 077 690 2 872 600 2 615 910
Zobowiązania handlowe w tys. USD 805 583 634 969 516 297 444 944 506 322
Rotacja zobowiązań 4,30 4,80 5,96 6,46 5,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 464 140K ÷ $805 583K
= 4,30


Analiza porównawcza

2022