Plexus Corp. (PLXS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja zapasów 2,16 3,13 4,03 4,10 3,29
Rotacja należności 5,17 6,48 7,03 6,48 7,28
Rotacja zobowiązań 4,30 4,80 5,96 6,46 5,17
Rotacja kapitału pracującego 4,71 4,20 4,37 4,70 3,69

Średnia liczba dni

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 168,88 116,53 90,54 89,06 110,84
Cykl należności dni 70,65 56,31 51,90 56,32 50,15
Cykl zobowiązań dni 84,88 76,10 61,23 56,54 70,65

Długoterminowe

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,57 8,53 8,84 8,24 8,42
Rotacja aktywów razem 1,12 1,37 1,48 1,58 1,49