Plexus Corp. (PLXS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 811 370 6 737 730 3 390 390 3 164 430 2 873 510 2 528 050
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 464 140 6 091 140 3 077 690 2 872 600 2 615 910 2 272 200
Zysk ze sprzedaży brutto 347 229 646 592 312 706 291 838 257 600 255 855
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 167 023 287 522 153 331 148 105 139 317 125 947
Zysk operacyjny 180 206 359 070 159 375 143 733 118 283 129 908
Koszty odsetek netto 14 553 25 762 14 284 10 904 7 530 8 536
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 158 303 320 822 135 397 125 955 107 610 121 823
Podatek dochodowy 20 060 42 998 17 918 17 339 94 570 9 761
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 138 243 277 824 117 479 108 616 13 040 112 062