Plexus Corp. (PLXS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 811 370 6 737 730 3 390 390 3 164 430 2 873 510
Aktywa razem w tys. USD 3 393 220 4 923 790 2 289 850 2 000 880 1 932 640
Rotacja aktywów razem 1,12 1,37 1,48 1,58 1,49

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 811 370K ÷ $3 393 220K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022