Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 19 670 000 29 431 000 35 745 000 38 537 000 10 201 000
Aktywa razem w tys. USD 72 609 000 75 036 000 80 064 000 109 330 000 43 854 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,39 0,45 0,35 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $19 670 000K ÷ $72 609 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022