Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 36 634 000 25 956 000 17 809 000 20 393 000 17 824 000
Property, plant and equipment w tys. USD 58 384 000 59 930 000 65 889 000 80 469 000 31 437 000
Rotacja aktywów trwałych 0,63 0,43 0,27 0,25 0,57

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $36 634 000K ÷ $58 384 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022