Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 984 000 2 764 000 2 008 000 3 032 000 3 033 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 562 000 1 297 000 1 195 000 1 323 000 746 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 757 000 8 324 000 8 223 000 14 949 000 7 412 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,49 0,39 0,29 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($984 000K + $1 562 000K) ÷ $7 757 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022