Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 36 634 000 25 956 000 17 809 000 20 393 000 17 824 000
Aktywa razem w tys. USD 72 609 000 75 036 000 80 064 000 109 330 000 43 854 000
Rotacja aktywów razem 0,50 0,35 0,22 0,19 0,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $36 634 000K ÷ $72 609 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022