Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 273 000 2 772 000 2 408 000 2 791 000 6 568 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 029 000 3 899 000 2 987 000 7 017 000 4 885 000
Rotacja zobowiązań 0,81 0,71 0,81 0,40 1,34

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 273 000K ÷ $4 029 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022