Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,59 1,50 1,27 1,93 5,21
Rotacja należności 8,56 6,17 8,42 3,20 3,64
Rotacja zobowiązań 0,81 0,71 0,81 0,40 1,34
Rotacja kapitału pracującego 32,45 13,76 29,88 5,46 7,07

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 229,62 243,07 287,70 189,24 70,02
Cykl należności dni 42,65 59,17 43,35 114,07 100,20
Cykl zobowiązań dni 449,31 513,40 452,76 917,67 271,47

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,63 0,43 0,27 0,25 0,57
Rotacja aktywów razem 0,50 0,35 0,22 0,19 0,41