Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 886 000 10 211 000 8 819 000 18 681 000 9 932 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 757 000 8 324 000 8 223 000 14 949 000 7 412 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,15 1,23 1,07 1,25 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 886 000K ÷ $7 757 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022