News Corp (NWSA)

ROE

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 623 000 330 000 -1 269 000 155 000 -1 516 000
Kapitał własny w tys. USD 8 222 000 8 211 000 7 582 000 9 144 000 9 311 000
ROE 7,58% 4,02% -16,74% 1,70% -16,28%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $623 000K ÷ $8 222 000K
= 7,58%


Analiza porównawcza

2022