News Corp (NWSA)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Marża zysku operacyjnego 9,32% 5,64% 3,57% 5,64% -4,50%
Marża zysku brutto 7,82% 4,81% -16,92% 3,51% -12,07%
Marża zysku netto 6,00% 3,53% -14,09% 1,54% -16,80%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 5,62% 3,15% 2,26% 3,62% -2,48%
ROA 3,62% 1,97% -8,90% 0,99% -9,27%
Zwrot z kapitału całkowitego 8,80% 5,03% 3,67% 5,60% -3,76%
ROE 7,58% 4,02% -16,74% 1,70% -16,28%