News Corp (NWSA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja należności 6,91 6,25 7,49 6,52 5,60
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 18,09 7,66 11,56 14,19 8,21

Średnia liczba dni

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 52,79 58,43 48,75 55,94 65,20
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,94 4,12 4,23 3,94 3,52
Rotacja aktywów razem 0,60 0,56 0,63 0,64 0,55