News Corp (NWSA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 822 000 2 236 000 1 517 000 1 643 000 2 034 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 458 000 469 000 393 000 515 000 372 000
Należności w tys. USD 1 502 000 1 498 000 1 203 000 1 544 000 1 612 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 519 000 3 234 000 2 682 000 3 340 000 3 295 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,30 1,16 1,11 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 822 000K + $458 000K + $1 502 000K) ÷ $3 519 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
News Corp
NWSA
1,07
Netflix Inc.
NFLX
1,17
News Corp
NWS
1,07
Yelp Inc
YELP
3,26