News Corp (NWSA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 822 000 2 236 000 1 517 000 1 643 000 2 034 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 458 000 469 000 393 000 515 000 372 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 519 000 3 234 000 2 682 000 3 340 000 3 295 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,84 0,71 0,65 0,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 822 000K + $458 000K) ÷ $3 519 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
News Corp
NWSA
0,65
Netflix Inc.
NFLX
1,04
News Corp
NWS
0,65
Yelp Inc
YELP
2,54