News Corp (NWSA)

Wskaźniki płynności

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,16 1,38 1,29 1,21 1,33
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,30 1,16 1,11 1,22
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,84 0,71 0,65 0,73

Inne mierniki płynności

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl konwersji gotówki 52,79 58,43 48,75 55,94 65,20