Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 568 500 523 100 1 078 300 1 073 600 638 800 553 900 441 200 888 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 114 000 202 300 197 400 154 300 77 900 81 300 80 800 73 700
Należności w tys. USD 392 200 372 800 342 600 331 900 307 400 355 000 358 100 361 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 258 300 1 256 200 1 255 700 1 208 200 1 269 200 1 163 200 1 136 300 1 684 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 0,87 1,29 1,29 0,81 0,85 0,77 0,79

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($568 500K + $114 000K + $392 200K) ÷ $1 258 300K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Envista Holdings Corp
NVST
0,85
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY
1,05