Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 940 000 606 900 1 073 600 888 900 211 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 137 400 123 400 154 300 73 700 69 200
Należności w tys. USD 407 500 393 500 331 900 361 000 443 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 780 800 1 236 700 1 208 200 1 684 700 709 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,90 0,91 1,29 0,79 1,02

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($940 000K + $137 400K + $407 500K) ÷ $780 800K
= 1,90


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Envista Holdings Corp
NVST
1,90
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY
0,95