Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 606 900 1 073 600 888 900 211 200 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 123 400 154 300 73 700 69 200 48 300
Należności w tys. USD 393 500 331 900 361 000 443 600 459 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 236 700 1 208 200 1 684 700 709 200 641 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 1,29 0,79 1,02 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($606 900K + $123 400K + $393 500K) ÷ $1 236 700K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Envista Holdings Corp
NVST
0,91
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY
1,06