Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 606 900 1 073 600 888 900 211 200 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 123 400 154 300 73 700 69 200 48 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 236 700 1 208 200 1 684 700 709 200 641 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 1,02 0,57 0,40 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($606 900K + $123 400K) ÷ $1 236 700K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Envista Holdings Corp
NVST
0,59
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY
0,47