Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 835 800 1 590 500 1 001 900 786 800 794 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 208 200 1 684 700 709 200 641 000 628 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,52 0,94 1,41 1,23 1,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 835 800K ÷ $1 208 200K
= 1,52