Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 883 400 907 700 1 321 000 0 0
Kapitał własny w tys. USD 4 057 600 3 720 600 3 540 200 4 823 100 4 990 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,22 0,24 0,37 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $883 400K ÷ $4 057 600K
= 0,22