Envista Holdings Corp (NVST)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 340 500 33 300 217 600 219 200 301 100
Aktywa razem w tys. USD 6 574 200 6 876 000 6 158 300 5 841 600 5 992 800
ROA 5,18% 0,48% 3,53% 3,75% 5,02%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $340 500K ÷ $6 574 200K
= 5,18%