Envista Holdings Corp (NVST)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 306 200 33 300 277 500 298 400 386 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 883 400 907 700 1 321 000 0 0
Kapitał własny w tys. USD 4 057 600 3 720 600 3 540 200 4 823 100 4 990 500
Zwrot z kapitału całkowitego 6,20% 0,72% 5,71% 6,19% 7,75%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $306 200K ÷ ($883 400K + $4 057 600K)
= 6,20%