Envista Holdings Corp (NVST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 606 900 568 500 523 100 1 078 300 1 073 600 638 800 553 900 441 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 123 400 114 000 202 300 197 400 154 300 77 900 81 300 80 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 236 700 1 258 300 1 256 200 1 255 700 1 208 200 1 269 200 1 163 200 1 136 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,54 0,58 1,02 1,02 0,56 0,55 0,46

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($606 900K + $123 400K) ÷ $1 236 700K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Envista Holdings Corp
NVST
0,59
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY
0,52