Envista Holdings Corp (NVST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(2 paź 2020)
2020/Q2
(3 lip 2020)
2020/Q1
(3 kwi 2020)
Przychody ze sprzedaży 660 800 631 100 645 800 631 400 452 300 607 300 740 100 709 200 732 300 640 500 362 000 547 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 294 600 266 400 276 000 257 300 191 300 251 000 328 200 311 900 343 800 299 800 211 500 268 800
Zysk ze sprzedaży brutto 366 200 364 700 369 800 374 100 261 000 356 300 411 900 397 300 388 500 340 700 150 500 278 400
Koszty badań i rozwoju 24 600 26 000 25 100 24 400 16 100 24 000 30 300 30 100 27 100 22 500 16 500 34 700
Koszty ogólnego zarządu 253 600 264 200 279 500 258 200 227 200 250 600 283 100 258 900 264 600 248 800 241 900 268 700
Zysk operacyjny 88 000 74 500 65 200 91 500 17 700 81 700 98 500 108 300 96 800 69 400 -107 900 -25 000
Koszty odsetek netto 14 500 11 600 6 400 5 900 10 500 12 000 13 600 18 000 21 300 23 400 14 500 3 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 700 63 200 59 100 85 900 8 800 69 900 85 200 90 600 74 200 46 200 -122 300 -28 200
Podatek dochodowy 2 200 13 600 14 600 15 500 -12 700 -10 300 -4 900 18 900 -34 200 10 600 -28 800 -11 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 73 500 47 600 47 100 74 900 85 800 92 900 90 100 71 700 108 400 35 600 -93 500 -17 200