Envista Holdings Corp (NVST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(2 paź 2020)
2020/Q2
(3 lip 2020)
2020/Q1
(3 kwi 2020)
Zysk (strata) netto 47 100 74 900 85 800 92 900 90 100 71 700 108 400 35 600 -93 500 -17 200
Amortyzacja 39 900 37 700 38 600 37 100 37 700 31 300 163 100 99 500 64 900 32 000
Zmiana stanu należności 372 800 342 600 331 900 307 400 355 000 358 100 361 000 365 400 306 400 365 900
Zmiana stanu zapasów 286 000 280 400 263 800 274 300 311 500 283 200 266 900 257 500 280 800 312 300
Zmiana stanu gotówki 523 100 1 078 300 1 073 600 638 800 553 900 441 200 888 900 700 800 822 400 353 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 200 3 500 136 000 88 300 120 700 16 600 193 400 148 100 4 700 -62 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -12 100 -19 800 -8 700 -17 500 -20 200 -8 300 -47 700 -34 600 -21 400 -13 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -591 600 5 100 288 600 -3 100 -17 300 -5 500 -5 100 -9 600 -3 000 -51 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 800 5 300 1 800 -4 300 6 500 1 000 3 800 -244 400 727 600 5 500