Envista Holdings Corp (NVST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(2 paź 2020)
2020/Q2
(3 lip 2020)
2020/Q1
(3 kwi 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 568 500 523 100 1 078 300 1 073 600 638 800 553 900 441 200 888 900 700 800 822 400 353 600
Inwestycje krótkoterminowe 114 000 202 300 197 400 154 300 77 900 81 300 80 800 73 700 92 500 108 100 82 400
Należności 392 200 372 800 342 600 331 900 307 400 355 000 358 100 361 000 365 400 306 400 365 900
Zapasy 291 300 286 000 280 400 263 800 274 300 311 500 283 200 266 900 257 500 280 800 312 300
Pozostałe aktywa obrotowe 114 000 202 300 197 400 154 300 77 900 81 300 80 800 73 700 92 500 108 100 82 400
Aktywa obrotowe razem 1 366 000 1 388 300 1 908 900 1 835 800 1 766 400 1 301 700 1 163 300 1 590 500 1 416 200 1 517 700 1 114 200
Inwestycje długotrminowe 5 045 900 5 072 700 4 663 400 4 738 400 4 795 600 5 179 600 5 158 600 5 285 500 5 189 500 5 147 500 5 126 700
Rzeczowe aktywa trwałe 277 200 264 100 264 200 264 100 266 100 303 900 295 700 303 000 296 800 294 300 289 500
Wartość firmy 3 399 600 3 389 700 3 090 500 3 132 000 3 145 800 3 381 900 3 372 800 3 430 700 3 380 400 3 333 800 3 292 500
Wartości niematerialne 1 063 800 1 076 000 1 006 800 1 046 400 1 058 800 1 192 900 1 207 600 1 259 200 1 262 500 1 255 300 1 258 600
Pozostałe aktywa trwałe 173 200 212 400 174 900 167 800 174 100 147 000 127 000 127 300 72 700 75 200 93 000
Aktywa razem 6 411 900 6 461 000 6 572 300 6 574 200 6 562 000 6 481 300 6 321 900 6 876 000 6 605 700 6 665 200 6 240 900

Pasywa

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(2 paź 2020)
2020/Q2
(3 lip 2020)
2020/Q1
(3 kwi 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 190 000 182 700 180 600 185 800 171 000 209 400 204 600 235 100 161 100 130 900 194 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 579 300 508 600 507 800 432 400 426 700 421 500 416 400 886 800 3 800 253 500 3 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 489 000 564 900 567 300 590 000 671 500 532 300 515 300 562 800 514 000 445 800 410 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 258 300 1 256 200 1 255 700 1 208 200 1 269 200 1 163 200 1 136 300 1 684 700 678 900 830 200 608 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 851 600 864 100 876 900 883 400 887 800 893 200 892 200 907 700 1 755 500 1 722 200 1 546 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 220 700 201 300 288 200 304 200 318 200 415 300 403 600 408 800 445 000 440 900 419 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 400 400 400 400 400 2 200 2 500 2 600
Zobowiązania razem 2 454 000 2 445 000 2 541 400 2 516 600 2 615 300 2 612 800 2 575 000 3 155 400 3 048 100 3 171 800 2 757 200
Akcje zwykłe 163 100 162 900 162 200 161 600 161 500 161 200 160 500 160 000 159 700 159 500 159 200
Zyski (straty) zatrzymane 657 900 610 300 563 200 466 900 381 100 288 200 198 100 126 400 18 000 -17 600 75 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 957 900 4 016 000 4 030 900 4 057 600 3 946 700 3 868 500 3 746 900 3 720 600 3 557 600 3 493 400 3 483 700
Pasywa razem 6 411 900 6 461 000 6 572 300 6 574 200 6 562 000 6 481 300 6 321 900 6 876 000 6 605 700 6 665 200 6 240 900