Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 249 987 252 326 246 715 278 509 308 004 381 800 317 529 354 814
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 82 781 100 833 100 302 87 816 94 366 103 188 97 923 76 906
Należności w tys. USD 77 251 67 166 60 008 47 360 47 991 43 694 52 171 41 299
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 434 015 445 039 372 768 359 243 365 538 384 143 494 456 529 694
Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 0,94 1,09 1,15 1,23 1,38 0,95 0,89

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($249 987K + $82 781K + $77 251K) ÷ $434 015K
= 0,94


Analiza porównawcza

2023/Q3