Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 1,69 2,09 2,11 2,14 1,98
Rotacja należności 65,27 40,74 48,05 50,28 68,66
Rotacja zobowiązań 13,51 9,94 14,92 13,32 9,97
Rotacja kapitału pracującego 7,85 7,17 6,31 7,45 6,90

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 216,19 174,37 173,20 170,27 184,26
Cykl należności dni 5,59 8,96 7,60 7,26 5,32
Cykl zobowiązań dni 27,02 36,71 24,47 27,41 36,60

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 5,94 5,51 5,34 5,77 4,91
Rotacja aktywów razem 1,41 1,32 1,37 1,58 1,43