Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 159 341 285 862 257 564 267 426 311 546
Aktywa razem w tys. USD 1 820 970 1 906 480 1 957 080 1 769 010 1 694 450
Operacyjny ROA 8,75% 14,99% 13,16% 15,12% 18,39%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $159 341K ÷ $1 820 970K
= 8,75%


Analiza porównawcza

2022