Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 267 816 278 509 354 814 423 899 344 043
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 198 87 816 76 906 101 563 69 854
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 328 871 359 243 529 694 542 856 356 760
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,06 1,02 0,82 0,97 1,16

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($267 816K + $81 198K) ÷ $328 871K
= 1,06


Analiza porównawcza

2023