Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 278 509 709 628 423 899 344 043 398 257
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 816 153 812 101 563 69 854 51 877
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 359 243 1 059 390 542 856 356 760 439 655
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 0,82 0,97 1,16 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($278 509K + $87 816K) ÷ $359 243K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022