Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 278 509 308 004 381 800 317 529 709 628 301 602 379 258 362 714
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 816 94 366 103 188 97 923 153 812 121 626 126 586 114 118
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 359 243 365 538 384 143 494 456 1 059 390 540 596 616 297 561 576
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 1,10 1,26 0,84 0,82 0,78 0,82 0,85

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($278 509K + $87 816K) ÷ $359 243K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022/Q4