Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 611 850 630 915 675 223 658 028 581 420
Zapasy w tys. USD 279 978 346 183 399 931 314 366 275 891
Rotacja zapasów 2,19 1,82 1,69 2,09 2,11

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $611 850K ÷ $279 978K
= 2,19


Analiza porównawcza

2023