Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 630 915 1 350 450 658 028 581 420 634 140
Zapasy w tys. USD 346 183 799 862 314 366 275 891 295 821
Rotacja zapasów 1,82 1,69 2,09 2,11 2,14

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $630 915K ÷ $346 183K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022