Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 225 660 2 695 670 2 581 930 2 420 420 2 679 010
Property, plant and equipment w tys. USD 444 806 453 674 468 181 453 604 464 535
Rotacja aktywów trwałych 5,00 5,94 5,51 5,34 5,77

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 225 660K ÷ $444 806K
= 5,00


Analiza porównawcza

2022