Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 969 130 2 002 831 2 041 864 2 102 222 2 225 660 2 376 755 2 480 102 2 623 542
Aktywa razem w tys. USD 1 806 460 1 793 090 1 893 780 1 824 640 1 820 970 1 763 170 1 900 900 1 892 250
Rotacja aktywów razem 1,09 1,12 1,08 1,15 1,22 1,35 1,30 1,39

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 969 130K ÷ $1 806 460K
= 1,09


Analiza porównawcza

2023/Q4