Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 525 410 803 437 879 843 1 118 160
Kapitał własny w tys. USD 745 260 215 134 -223 304 558 643
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,67 0,79 1,34 0,67

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 525 410K ÷ ($1 525 410K + $745 260K)
= 0,67


Analiza porównawcza

2022