Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 570 540 496 899 552 210 472 402
Property, plant and equipment w tys. USD 2 482 930 1 253 340 735 204 1 748 590
Rotacja aktywów trwałych 0,63 0,40 0,75 0,27

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 570 540K ÷ $2 482 930K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022