Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 570 540 496 899 552 210 472 402
Aktywa razem w tys. USD 2 875 180 1 522 870 872 089 1 905 460
Rotacja aktywów razem 0,55 0,33 0,63 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 570 540K ÷ $2 875 180K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022