Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 320 485 215 328 125 629 133 037
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 344 972 327 557 182 475 203 477
Wskaźnik płynności bieżącej 0,93 0,66 0,69 0,65

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $320 485K ÷ $344 972K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022