Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 853 193 77 959 225 425 61 907
Aktywa razem w tys. USD 2 875 180 1 522 870 872 089 1 905 460
Operacyjny ROA 29,67% 5,12% 25,85% 3,25%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $853 193K ÷ $2 875 180K
= 29,67%


Analiza porównawcza

2022