Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 853 193 77 959 225 425 61 907
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 525 410 803 437 879 843 1 118 160
Kapitał własny w tys. USD 745 260 215 134 -223 304 558 643
Zwrot z kapitału całkowitego 37,57% 7,65% 34,34% 3,69%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $853 193K ÷ ($1 525 410K + $745 260K)
= 37,57%


Analiza porównawcza

2022