Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 528 9 519 1 428 16 068
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 283 12 255 53 186 8 485
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 344 972 327 557 182 475 203 477
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,07 0,30 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 528K + $46 283K) ÷ $344 972K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022