Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 966 197 128 94 254 207 785 178 110
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 128 108 217 832 71 230 61 321 63 401
Należności w tys. USD 709 321 1 294 670 593 809 566 256 535 528
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 147 730 2 293 080 840 327 754 512 734 434
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,75 0,90 1,11 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 966K + $128 108K + $709 321K) ÷ $1 147 730K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022