Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 4,01 3,65 3,73 4,31 4,62
Rotacja należności 5,71 5,53 5,74 5,20 5,31
Rotacja zobowiązań 7,35 6,38 5,67 7,30 6,83
Rotacja kapitału pracującego 77,12 17,24 30,27 14,25 8,47

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 91,04 100,03 97,85 84,59 78,99
Cykl należności dni 63,97 66,05 63,55 70,25 68,70
Cykl zobowiązań dni 49,64 57,19 64,42 49,97 53,45

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 4,72 5,03 4,65 3,86 4,02
Rotacja aktywów razem 1,13 1,12 1,12 1,10 1,08